Reklamace zboží

Popisuje postup mezi zákazníkem a prodejcem – Internetový obchod www.ingreen.cz

Reklamační řád informuje kupujícího o podmínkách, způsobu a možnostech uplatnění reklamace vadného či jinak poškozeného zboží. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2099 a násl. a 2158 a násl. Občanského zákoníku).  Před objednáním zboží je kupující povinen se seznámit s Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem. Závaznou objednávkou kupující stvrzuje, že je seznámen s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami. 

Prodejce ke každému prodanému zboží vystavuje kupní doklad, který slouží jako záruční pro případné uplatnění reklamace.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti deklarované prodávajícím, nebo výrobcem.

Reklamační formulář ke stažení zde

Naše farma na instagramu